Forside

Første skridt på vejen mod fremstilling af - og service på maritime anlæg

VI GIVER DIG DEN SIKRE TILGANG TIL SERVICE OMBORD I

SKIBE & BÅDE

 

Faguddannede og kvalificerede medarbejdere sørger for, at dit fartøj er i de bedste hænder under såvel service, reparations- som installationsarbejder.

HVAD VI TILBYDER...

Smede- og maskinforarbejdning i rustfristål, stål, aluminium mm.

Aut. forhandler/reparatør af skibs- og bådemotorer

Test og afprøvning af davider, kraner, løfteplatforme, tryktanke mm.

Akkrediteret af Søfartstyrelsen

Fremstilling og reparation af alle former for maritime anlæg

Certifikatsvejsning i stål og aluminium mm.

Lagerførende i skibsbygningsplade med klassecertifikat Service på hydrauliske anlæg - presning af hydraulik-slanger

Aut. forhandler/installatør af elektronisk navigationsudstyr

Reparation og service på trykluftanlæg

Udlejning af kompressorer til industrien

Sydhavnens Motorværksted

Beddingsvej 2, DK-3700 Rønne. Tlf. +4556950761 mail: smv@mail.dk